KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 6,2 8,3 8,1 8,6 8,7 8,9 8,9 7,4 7,6 7,5 7,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 201 172 594 507 257 266 283 303 226 247 255 297 242 258 271 278 246 259 279 288 317 263 290 310
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,81 3,60 2,99 3,31 4,64 4,44 4,62 4,46 4,72 4,81 4,80 4,82 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,70 1,43 6,26 5,82
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 21 17 28 113 68 69 78 71 94 96 103 105 86 94 100 99 93 101 109 109 80 369 64 70
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 519 472 828 672 474 522 519 578 483 502 522 551 482 515 517 562 481 525 540 581 448 1 976 392 440
Herav utgifter til renhold (kr) kr 175 192 231 221 131 154 152 161 162 163 165 178 144 152 157 161 143 150 156 159 151 566 134 149
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 91 95 139 123 99 107 108 127 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 79 378 73 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt