KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,7 86,8 90,7 94,9 79,6 81,9 82,8 83,2 77,8 79,6 79,9 81,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 79,8 81,0 81,1 81,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,3 95,1 96,6 97,8 89,9 91,1 91,6 91,9 88,7 89,4 89,6 90,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,8 90,5 90,7 90,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,4 100,0 99,7 99,6 96,2 96,8 97,1 97,4 95,7 95,6 95,9 96,0 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,0 96,5 96,5 96,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 47,6 46,9 47,2 48,3 53,7 53,7 52,7 52,3 56,4 56,2 55,4 55,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,0 43,3 43,0 42,9
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)1 antall 6,5 5,7 6,0 5,9 6,3 6,2 6,3 6,0 6,3 6,2 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,3 6,2 6,2 6,0
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 29,5 30,8 30,6 .. 36,3 36,7 37,2 .. 38,7 38,5 41,6 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 37,4 38,1 38,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 5,5 4,9 4,5 3,1 3,8 3,7 3,1 3,0 4,0 4,5 2,7 2,8 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,4 5,4 4,1 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 51 64 60 65 55 58 60 65 58 61 64 68 59 62 64 69 60 63 65 70 60 62 66 71
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 90,9 107,7 94,3 97,7 73,4 76,0 79,6 82,4 73,4 75,8 76,2 79,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,8 84,3 84,1 85,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,4 13,6 11,8 11,0 16,3 16,2 16,0 15,8 13,7 13,8 13,6 13,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 120 255 143 269 138 486 146 578 122 622 130 500 136 827 145 547 126 397 132 514 139 810 152 291 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 125 953 134 140 142 570 150 181
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 43 52 48 52 46 48 49 53 47 50 52 55 48 50 51 55 48 50 52 55 47 49 52 56
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.