KOSTRA nøkkeltall

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hornindal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 59 84 84 103 107 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,59 0,79 0,75 0,87 0,85 0,81 0,82 0,87 0,96 0,92 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,0 98,7 98,5 99,8 97,6 98,0 96,7 98,0 98,2 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 114 128 117 123 94 174 169 161 157 127 145 526 160 172 168 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 145 244 169 155 149 145 244 169 155 149 145 244 169 155 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 98 98 99 98 93 88 96 91 89 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 93 96 93 88 86 93 96 93 88 86 93 96 93 88 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 3 8 7 19 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 6 4 6 11 13 6 4 6 11 13 6 4 6 11 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 3 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 98 98 99 98 98 95 98 97 94 95 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 97 99 98 96 97 97 99 98 96 97 97 99 98 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 4 4 3 5 2 7 2 0 8 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2

Kontakt