KOSTRA nøkkeltall

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hornindal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 8,2 8,1 8,4 8,6 8,6 8,5 8,8 9,0 9,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 707 725 136 92 152 202 272 206 242 279 296 432 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 240 215 242 280 297 240 215 242 280 297 240 215 242 280 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,53 8,55 8,71 8,89 8,56 8,02 8,43 8,25 8,55 8,43 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 14 36 48 33 35 114 100 108 115 102 82 92 89 88 97 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 123 155 106 94 105 123 155 106 94 105 123 155 106 94 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 332 408 423 436 487 437 445 487 543 595 517 534 537 564 614 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 484 500 536 550 672 484 500 536 550 672 484 500 536 550 672
Herav utgifter til renhold (kr) kr 120 120 122 123 161 153 140 145 167 212 151 160 168 173 173 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 96 97 147 153 198 96 97 147 153 198 96 97 147 153 198
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 59 84 84 103 107 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147 120 125 126 126 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt