KOSTRA nøkkeltall

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hornindal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr -61 687 1 104 812 3 633 4 628 6 772 7 739 7 021 6 141 6 395 6 725 6 621 6 926 8 631 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 529 6 109 6 627 7 617 7 830 5 529 6 109 6 627 7 617 7 830 5 529 6 109 6 627 7 617 7 830
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 3,0 : : : 4,1 4,3 5,9 3,8 3,6 4,3 4,7 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : : : : : 4,3 4,4 6,4 4,0 3,7 4,8 4,7 4,7 4,9 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,2 1,7 1,8 1,8 0,9 3,3 3,7 4,5 4,2 3,0 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 23 300 24 143 87 375 91 429 224 143 38 640 43 894 39 313 52 019 71 595 44 413 49 193 48 096 56 078 86 813 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 45 830 49 272 45 681 51 560 58 431 45 830 49 272 45 681 51 560 58 431 45 830 49 272 45 681 51 560 58 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 12 143 13 667 5 000 0 0 30 503 42 376 38 917 27 371 21 348 26 214 27 147 33 679 21 081 37 754 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 30 204 36 335 39 734 46 812 45 068 30 204 36 335 39 734 46 812 45 068 30 204 36 335 39 734 46 812 45 068
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 0 : : : 26 000 276 614 409 308 399 208 337 000 390 500 279 518 329 736 349 162 421 449 436 820 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 394 646 420 918 402 074 447 834 456 656 394 646 420 918 402 074 447 834 456 656 394 646 420 918 402 074 447 834 456 656
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 14,3 : 11,4 10,0 6,4 17,0 16,2 20,9 14,9 13,9 16,3 14,9 15,8 16,6 18,7 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 18,6 19,7 18,8 18,4 18,3 18,6 19,7 18,8 18,4 18,3 18,6 19,7 18,8 18,4 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent : : : : 100 73 75 80 95 87 73 85 86 85 85 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 89 88 87 87 89 89 88 87 87 89 89 88 87 87 89

Kontakt