KOSTRA nøkkeltall

Holtålen - 5026 (Trøndelag)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holtålen Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 133 116 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 . . . 121 133
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,90 0,85 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 . . . 0,67 0,70
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 . . . 95,4 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 0 240 145 160 161 157 166 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 . . . 156 153
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 100 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 . . . 74 76
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 . . . 22 20
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 . . . 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 . . . 4 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 100 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 . . . 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . .. 0 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 . . . 3 2

Kontakt