KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . . 2 575 . . . . 2 852 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 . . . . 2 657
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . . 60,9 . . . . 42,7 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 . . . . 56,5
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . . 100 . . . . 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 . . . . 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . . 0,0 . . . . 495,3 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 . . . . 592,4

Kontakt