KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 857 932 . . . 1 299 1 378 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 152 1 257
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 616 692 . . . 1 032 1 099 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 891 963
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 241 240 . . . 268 278 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 260 295
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 716 791 . . . 852 967 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 844 945
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 105 110 . . . 60 65 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 60 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 611 682 . . . 792 902 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 784 861
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,77 0,76 . . . .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,83 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,24 0,22 . . . .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,27 0,24
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,53 0,54 . . . .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,56 0,49
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 12 13 . . . .. .. 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 284 306
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 16 25 . . . .. .. 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 630 463

Kontakt