KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 6 446 6 553 . . . 7 698 8 176 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . . . 8 162 8 575
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,8 5,1 . . . 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 4,9 4,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,9 4,8 . . . 4,8 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 4,8 4,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 3,8 .. . . . 3,6 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 3,8 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 39 894 46 733 . . . 51 269 60 924 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . . . 50 113 59 287
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 25 551 31 972 . . . 44 352 50 349 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . . . 42 578 47 362
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 345 063 373 174 . . . 428 598 428 827 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . . . 435 693 410 198
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 22,8 21,9 . . . 19,7 17,8 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . . . 17,7 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 96 98 . . . 88 92 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 97 97
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 5 969 6 079 . . . 7 081 7 535 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . . . 7 501 7 895
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 3,5 . . . .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,4

Kontakt