KOSTRA nøkkeltall

Hjartdal - 3819 (Vestfold og Telemark)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjartdal Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 266,0 65,7 27,4 24,4 24,3 66,8 59,0 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 . . . 37,5 37,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 311,3 278,9 119,0 113,1 120,2 175,5 182,9 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 . . . 153,0 150,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 1,2 5,4 6,9 6,6 6,4 3,3 2,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 . . . 4,3 4,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 7,8 10,8 7,5 7,7 7,2 8,5 9,0 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 . . . 8,1 8,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 86,7 : 76,6 77,8 78,4 68,5 75,5 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 . . . 72,8 72,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . : : 73,2 72,8 72,5 65,1 64,7 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 . . . 66,2 66,5
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 10,2 9,8 18,4 17,3 17,0 12,0 11,8 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 . . . 16,6 16,3
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 38,4 44,9 42,3 42,6 42,4 42,9 43,4 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 . . . 42,3 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 19,4 20,6 21,1 21,4 21,7 21,5 22,3 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 . . . 21,7 22,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 162 832,3 191 388,2 99 246,8 105 168,7 109 071,2 168 435,5 183 736,3 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 . . . 114 591,8 124 175,5
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt