KOSTRA nøkkeltall

Hjartdal - 3819 (Vestfold og Telemark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hjartdal Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 577 2 507 1 011 1 042 1 064 2 482 2 673 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 152 1 257
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 690 1 626 799 845 909 1 901 2 046 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 891 963
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 887 881 212 197 155 581 628 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 260 295
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 555 1 478 758 783 789 1 687 1 824 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 844 945
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . -129 -148 133 109 63 29 18 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 60 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 684 1 626 625 674 726 1 658 1 805 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 784 861
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 1,44 1,58 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,83 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,27 0,41 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,27 0,24
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 1,17 1,17 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,56 0,49
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 1 1 258 280 279 19 44 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 284 306
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 5 0 1 054 1 020 580 133 140 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 630 463

Kontakt