KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1818 (Nordland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Nordland) Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 35 65 65 65 61 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 2 707 2 900 2 922 2 833 3 073 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 6 634 6 787 6 983 7 000 6 927 6 634 6 787 6 983 7 000 6 927
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 20 36 36 37 34 25 25 27 27 26 28 29 30 30 33 28 29 30 30 33 36 39 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 27 28 29 29 29 27 28 29 29 29
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 51 83 83 83 89 64 60 62 62 65 62 57 55 54 55 62 57 55 54 55 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 54 52 53 54 52 54 52 53 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 781 50 8 680 8 770 998 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 712 1 836 2 411 2 383 2 679 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 815 1 389 1 455 1 254 1 181 815 1 389 1 455 1 254 1 181
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 5 426 3 019 9 056 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 9 165 9 225 8 273 9 471 7 918 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 5 875 5 793 8 277 7 661 8 016 5 875 5 793 8 277 7 661 8 016
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 22 40 17 0 .. 29 26 26 25 27 26 33 19 19 16 26 33 19 19 16 32 28 34 31 18 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 29 23 21 23 26 29 23 21 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 0 28 30 22 25 49 22 9 9 11 11 22 9 9 11 11 3 6 11 8 5 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 124 147 138 109 106 124 147 138 109 106
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 5,2 : : 2,2 2,8 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 20,7 22,9 15,6 16,9 15,2 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9

Kontakt