KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Møre og Romsdal) Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 50 50 50 50 36 47 47 48 49 47 49 48 39 49 49 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 3 10 41 39 18 16 10 13 23 16 17 16 18 23 25 18 18 16 17 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 200 100 67 75 83 100 .. 67 86 50 250 50 71 67 .. 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 50 43 .. 80 15 16 23 19 34 16 18 31 26 36 15 23 23 25 37 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 11 37 9 17 26 73 18 6 65 48 23 40 47 136 118 184 143 12 19 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 164 383 169 69 158 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 5 846 5 395 4 685 3 088 2 658 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 23 28 18 73 56 35 27 37 31 41 41 44 37 39 38 32 35 34 46 40 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 19 14 15 24 23 16 14 16 15 20 22 21 18 21 17 18 15 19 20 25 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 92 96 100 100 99 95 98 95 94 91 94 92 99 91 93 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 9 3 9 5 57 57 43 40 95 201 164 180 205 179 147 170 157 141 56 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 150 50 96 35 92 1 483 1 286 869 803 2 420 4 765 4 482 3 344 3 521 4 093 3 583 3 069 2 646 2 238 847 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 57 .. .. 102 67 76 66 88 75 98 95 92 94 92 93 94 93 86 89 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 0 .. 8 1 2 5 79 53 38 69 66 94 64 96 42 6 17 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21 60 51 58 21 21

Kontakt