KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Møre og Romsdal) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 103 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 102 97 99 100 97 94 97 99 100 97 94 0 0 0 0 96
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 4 062 4 184 4 310 4 310 4 310 4 337 4 258 4 586 4 586 4 818 3 569 3 591 3 665 3 665 3 988 3 762 3 823 3 923 3 930 4 144 3 759 3 819 3 920 3 927 4 141 3 078 3 067 3 191 3 191 3 450
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,12 0,44 0,44 0,32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,33 0,35 0,48 0,51 0,47
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 95,1 95,1 95,2 95,4 95,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 48,7 50,0 40,8 55,0 61,2

Kontakt