KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Møre og Romsdal) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 139 139 151 151 150 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 791 5 895 6 130 6 126 5 908
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 16 17 17 17 15 16 16 16 15 18 18 18 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 60 68 68 68 69 57 57 57 56 59 51 52 51 55 59 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 55 53 54 60 60
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 717 115 180 63 619 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 366 1 754 1 525 2 036 2 504
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 130 3 832 3 700 2 547 -262 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 621 9 319 11 400 10 429 10 862
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 44 38 25 31 25 31 30 30 31 32 25 21 25 28 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 34 28 29 17
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 3 2 0 187 135 127 113 119 140 124 154 114 86 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 55 59 42 48 55
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 0,9 0,4 0,6 0,7 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,4 9,8 8,5 7,8 7,2 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4

Kontakt