KOSTRA nøkkeltall

Hemsedal - 0618 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hemsedal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 1 3 8 6 143 137 143 123 133 86 97 78 92 62 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 121 96 135 127 100 121 96 135 127 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 25 43 13 10 19 29 26 15 18 14 20 17 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 18 14 16 21 25 18 14 16 21 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 280 248 125 138 132 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 598 5 342 5 253 5 202 4 990 5 598 5 342 5 253 5 202 4 990
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 159 52 57 21 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 294 3 241 2 079 1 549 .. 3 294 3 241 2 079 1 549
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 7 9 6 .. 15 15 16 14 .. 16 13 18 17 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 16 .. 16 14 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 10 10 28 10 .. 31 28 34 32 .. 36 26 35 38 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 29 29 28 .. 32 29 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 22 54 37 51 17 19 17 18 21 18 18 16 21 19 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 15 17 16 19 20 15 17 16 19 20
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 2 3 8 .. 42 70 33 33 .. 16 39 45 21 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 153 239 104 79 .. 153 239 104 79
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 138 84 91 129 122 69 98 81 94 148 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 23 16 22 7 0 23 16 22 7 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 92 100 100 100 .. 87 96 98 97 .. 74 90 98 98 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 93 98 98 100 .. 93 98 98 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 .. .. .. 50 50 49 47 .. 45 45 50 43 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 49 50 50 .. 47 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 59 57 69 82 87 74 86 82 71 82 74 69 88 66 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 92 92 94 95 92 92 92 94 95 92
Netto endring i antall boliger (antall) antall 13 26 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 663 545 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 133 1 638 0 .. .. 1 133 1 638 0 .. ..

Kontakt