4471_1517
4471_1517
kostra
2019-06-16T10:31:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Hareid, faktaark Regnskap Hareid

KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,6 4,4 0,3 -1,2 2,4 3,7 4,1 1,6 2,0 3,4 3,0 1,7 2,9 3,3 2,7 0,8 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,2 3,5 3,3 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 2,6 0,3 -1,6 2,0 2,7 2,6 1,8 1,4 2,3 1,8 1,7 1,6 2,1 1,7 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 1,8 1,7 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,9 5,2 7,4 4,1 20,1 23,3 25,0 24,1 14,9 17,4 19,1 17,4 21,4 24,3 25,9 26,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 19,9 23,5 21,8 19,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 47,8 43,7 42,3 67,4 29,9 31,3 31,6 40,9 39,0 40,2 39,2 45,1 21,4 26,4 29,1 32,7 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 58,8 59,7 60,5 66,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 91,5 86,9 86,5 91,1 86,0 85,3 87,4 91,1 93,4 93,2 92,7 97,6 84,3 87,8 93,1 97,5 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 118,9 119,3 118,8 120,2
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 652 51 934 53 797 55 696 53 725 54 957 55 446 56 726 56 285 58 873 61 096 62 712 49 448 51 953 53 530 55 016 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 50 314 52 632 54 258 55 791
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,9 1,0 3,4 5,0 7,1 7,6 8,4 9,6 5,8 6,5 7,8 9,2 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 5,4 6,1 6,7 8,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,2 6,1 6,3 15,1 11,0 10,8 14,5 17,3 12,3 12,0 11,2 11,5 12,6 13,3 13,7 15,9 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 13,6 14,2 14,8 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 36,8 43,2 35,6 11,8 25,5 32,9 31,0 26,4 19,9 21,8 24,1 23,7 24,3 18,9 13,5 21,0 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 18,4 18,6 22,5 25,2

Kontakt