4401_1517
4401_1517
kostra
2019-06-20T17:09:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Hareid, faktaark Helse- og omsorgstjenester Hareid

KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 20 309 22 872 24 935 26 471 25 922 27 239 28 651 31 110 29 066 30 723 32 209 34 569 25 078 26 382 27 575 29 372 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 25 360 26 524 28 165 30 390
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 275,1 278,5 310,8 313,6 312,5 315,9 332,2 328,4 381,5 381,7 391,2 394,8 341,6 344,8 335,2 337,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 340,5 345,6 357,6 354,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 28,6 31,4 29,8 31,2 32,8 31,3 30,3 30,1 32,9 33,4 33,1 34,1 33,5 34,1 34,0 34,8 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,7 34,3 34,7 35,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 70,6 69,1 68,8 66,0 71,9 73,1 73,1 73,1 74,4 76,4 76,2 75,5 71,6 72,6 74,8 75,2 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 74,0 75,3 75,0 74,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,41 0,41 0,42 .. 0,50 0,50 0,51 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,59 0,59 0,56 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,58 0,59 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,0 35,1 37,7 .. 34,8 33,9 34,0 .. 38,0 38,0 37,0 .. 34,5 34,5 33,9 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,7 35,0 35,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 46,3 46,9 46,8 .. 44,5 45,6 47,1 .. 41,2 42,1 43,1 .. 43,8 44,5 44,9 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 43,0 42,8 44,6 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,3 16,2 15,3 .. 13,9 16,3 12,5 .. 13,7 14,6 13,4 .. 12,3 16,1 11,5 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,9 13,7 13,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 95,9 95,9 95,9 95,9 87,5 89,3 89,1 91,2 89,6 91,4 91,2 91,3 79,9 80,9 86,1 86,6 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 88,2 90,0 91,6 90,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 534 3 017 3 036 : 3 028 3 203 3 470 : 3 019 3 178 3 330 : 3 024 3 254 3 369 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 2 891 3 041 3 186 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,9 2,5 2,4 2,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,38 0,38 0,31 .. 0,44 0,35 0,44 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,43 0,34 0,45 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,46 0,45 0,44 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,62 2,30 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,90 0,92 0,87 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,9 3,8 4,4 4,7 4,8 4,8 5,1 5,3 5,6 5,4 5,5 4,3 4,5 4,3 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,4 4,3 4,4 4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,2 11,2 11,3 10,3 10,7 10,6 11,0 11,5 12,9 12,8 13,2 13,5 10,3 10,5 10,4 10,6 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 11,3 11,8 11,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,3 8,3 8,3 8,3 9,1 9,1 9,4 9,8 10,5 10,6 10,7 11,5 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,4 8,7 8,7 9,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 26,3 33,2 41,1 34,6 28,0 30,6 34,4 36,9 42,5 44,6 47,4 50,1 36,7 40,8 42,3 49,4 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 31,7 35,1 38,7 41,2
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 80,0 64,9 88,9 70,8 92,3 93,2 90,5 91,1 101,1 97,3 92,4 94,0 93,7 92,1 92,7 93,5 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 92,1 96,7 91,7 93,3
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt