4397_1517
4397_1517
kostra
2019-06-15T22:43:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Hareid, faktaark Brann og ulykkesvern Hareid

KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 892 1 076 1 355 1 340 1 046 1 153 1 213 1 381 1 215 1 354 1 446 1 587 938 1 026 1 096 1 183 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 201 1 308 1 335 1 456
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 763 969 1 166 927 805 953 1 037 1 068 979 1 104 1 179 1 228 751 856 920 951 831 897 929 978 804 861 897 937 989 1 080 1 098 1 193
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 129 107 189 412 241 200 176 313 236 250 266 359 186 171 176 232 211 222 224 249 198 207 209 231 212 227 237 263
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 782 966 1 237 1 183 821 892 928 1 045 863 962 1 020 1 158 676 718 775 823 762 807 822 887 740 778 794 847 860 943 957 1 018
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 23 -1 71 256 53 -14 -44 59 5 15 20 70 28 -13 -9 31 60 60 57 74 60 59 56 72 12 21 16 40
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 759 967 1 166 926 768 905 972 986 858 946 1 000 1 088 648 731 784 792 702 747 765 814 680 718 738 776 848 922 941 978
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,33 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,72 0,73 0,73 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,14 0,14 0,29 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,26 0,26 0,27 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,04 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 1 2 5 43 49 44 67 126 154 131 180 122 113 112 104 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 100 126 132 136
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 1 1 2 0 252 150 151 123 919 760 567 436 573 430 360 306 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 998 675 449 459

Kontakt