KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 509 5 884 7 444 10 228 10 176 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 7 109 7 756 8 104 8 487 8 541 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 891 6 010 7 086 6 833 7 080 5 891 6 010 7 086 6 833 7 080 5 891 6 010 7 086 6 833 7 080
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 5,1 4,8 4,3 4,8 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 6,1 5,9 4,8 4,8 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 4,2 4,7 5,0 5,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 30 939 27 388 33 565 36 556 48 470 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 37 435 37 843 42 960 44 344 50 410 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 41 131 41 722 44 005 50 549 54 184 41 131 41 722 44 005 50 549 54 184 41 131 41 722 44 005 50 549 54 184
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 17 553 12 935 20 250 20 686 20 735 25 400 24 690 27 441 35 346 35 150 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 31 650 31 730 33 750 32 753 33 930 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 28 234 27 984 32 641 32 055 31 727 28 234 27 984 32 641 32 055 31 727 28 234 27 984 32 641 32 055 31 727
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 281 810 296 667 291 864 449 435 290 483 360 589 349 630 325 817 359 051 402 321 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 381 307 390 457 385 435 407 694 395 071 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 384 566 377 515 414 928 389 067 389 071 384 566 377 515 414 928 389 067 389 071 384 566 377 515 414 928 389 067 389 071
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,0 23,2 23,0 22,5 23,9 22,8 22,8 23,2 21,4 26,9 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 21,5 22,0 21,5 19,5 21,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 21,0 20,6 20,8 19,1 20,3 21,0 20,6 20,8 19,1 20,3 21,0 20,6 20,8 19,1 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 38 65 65 60 67 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 76 78 81 84 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 70 74 77 80 80 70 74 77 80 80 70 74 77 80 80

Kontakt