4394_1517
4394_1517
kostra
2019-06-15T22:36:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Hareid, faktaark Barnevern Hareid

KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 509 5 884 7 444 . 6 754 7 068 7 180 . 7 292 7 748 8 693 . 7 109 7 756 8 104 . 6 415 6 854 7 978 . 6 451 6 879 7 972 . 5 891 6 010 7 086 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 5,1 4,8 . 4,2 4,9 4,8 . 4,4 4,8 5,0 . 4,7 5,2 5,0 . 4,3 4,6 4,6 . 4,3 4,6 4,7 . 3,7 3,9 4,0 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 6,1 5,9 . 4,4 5,3 5,2 . 4,8 5,0 5,2 . 4,9 5,4 5,4 . 4,4 4,7 4,9 . 4,5 4,8 4,9 . 3,9 4,2 4,4 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 4,2 4,7 . 4,1 4,3 4,4 . 4,4 4,5 4,4 . 4,3 4,5 4,7 . 3,7 3,8 3,9 . 3,7 3,8 3,8 . 4,0 4,1 4,2 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 30 939 27 388 33 565 . 51 229 51 865 54 010 . 49 483 53 271 53 649 . 37 435 37 843 42 960 . 43 172 44 795 46 496 . 44 612 46 002 47 588 . 41 131 41 722 44 005 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 17 553 12 935 20 250 . 25 400 24 690 27 441 . 31 842 33 890 38 027 . 31 650 31 730 33 750 . 33 347 34 874 37 963 . 33 639 34 898 37 956 . 28 234 27 984 32 641 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 281 810 296 667 291 864 . 360 589 349 630 325 817 . 350 736 367 208 417 632 . 381 307 390 457 385 435 . 376 779 392 767 429 998 . 373 089 390 110 427 473 . 384 566 377 515 414 928 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,0 23,2 23,0 . 22,8 22,8 23,2 . 19,5 19,2 19,2 . 21,5 22,0 21,5 . 20,0 19,9 19,9 . 19,7 19,8 19,6 . 21,0 20,6 20,8 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 38 65 65 . 83 78 79 . 76 83 85 . 76 78 81 . 82 85 86 . 83 86 87 . 70 74 77 .

Kontakt