KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 884 7 444 10 228 10 097 9 915 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 7 748 8 693 8 918 9 396 8 395 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 6 010 7 086 6 833 7 097 6 688
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,8 4,3 4,8 7,4 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 5,9 4,8 4,8 6,0 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,2 4,7 5,0 5,3 5,9 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 27 388 33 565 36 556 48 470 107 097 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 53 271 53 649 58 511 68 516 63 290 37 843 42 960 44 344 50 422 56 446 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 41 722 44 005 50 549 54 018 57 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 12 935 20 250 20 686 19 538 0 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 33 890 38 027 33 018 46 862 31 683 31 730 33 750 32 753 33 830 53 368 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 27 984 32 641 32 055 32 082 31 019
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 296 667 291 864 449 435 324 000 0 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 367 208 417 632 430 280 415 126 451 401 390 457 385 435 407 694 398 336 467 488 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 377 515 414 928 389 067 397 644 395 577
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,2 23,0 22,5 23,9 28,5 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 65 65 60 67 72 78 79 81 88 88 78 79 81 88 88 83 85 87 86 83 78 81 84 86 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt