KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - Hámmerfeasta - 5406 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 13,5 9,6 8,7 8,7 8,1 9,4 9,6 8,9 9,0 9,0 8,9 9,4 8,9 9,0 9,0 8,8 9,4 . . . 9,5 10,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 310 391 229 260 290 210 368 271 278 299 291 356 279 288 313 292 358 . . . 193 384
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 9,82 9,87 4,67 4,65 4,74 6,42 6,49 5,17 5,12 4,94 5,24 5,29 4,95 4,94 4,78 5,06 5,07 . . . 7,12 6,84
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 70 58 99 77 88 99 87 100 99 101 104 106 109 109 112 118 132 . . . 79 92
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 657 726 557 577 585 590 650 517 562 603 551 621 540 581 613 579 647 . . . 555 644
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 250 260 158 170 175 197 208 157 161 173 164 168 156 159 170 162 167 . . . 175 188
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 108 121 113 126 144 113 150 111 126 134 96 139 113 127 132 91 139 . . . 99 133
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt