KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - Hámmerfeasta - 5406 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Bolig

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 379 384 5 406 5 290 4 283 4 365 4 151 98 092 97 142 96 435 95 151 94 120 110 994 110 171 109 495 108 360 107 338 . . . 6 339 5 876
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 33 34 18 17 21 28 27 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . . . 26 24
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 37 41 51 55 59 55 58 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . . . 40 41
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 1 376 873 1 108 875 1 011 1 750 625 1 426 1 526 1 621 1 408 1 090 1 473 1 509 1 495 1 335 1 109 . . . 2 315 1 781
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 2 553 2 653 10 203 9 553 11 828 5 346 6 588 9 216 9 560 9 579 10 064 10 952 9 865 10 293 10 413 10 721 11 859 . . . 7 018 8 241
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . 25 7 25 28 25 17 19 29 29 27 26 27 33 32 31 31 31 . . . 25 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 14 3 154 114 86 66 47 2 449 2 661 2 606 2 583 2 644 3 323 3 473 3 574 3 607 3 611 . . . 195 148
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 2,6 1,7 1,7 1,7 3,6 1,6 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . . . 1,6 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 10,8 10,2 15,5 13,8 23,3 11,0 10,9 16,2 14,6 13,4 14,6 14,7 17,3 15,7 14,5 15,8 15,8 . . . 11,2 10,7

Kontakt