KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - Hámmerfeasta - 5406 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 12 720 12 826 7 368 8 077 9 401 9 095 9 765 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 . . . 9 316 10 850
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,7 7,0 5,0 4,7 5,2 5,0 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 5,7 5,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,6 7,1 5,0 4,9 5,1 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 5,9 5,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 4,1 .. 4,3 4,2 4,3 4,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 4,1 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 65 391 72 013 41 231 45 289 51 894 59 968 66 136 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 . . . 63 633 77 975
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 50 905 55 646 31 282 32 775 40 953 40 188 50 015 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 . . . 42 597 46 429
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 516 813 612 365 388 147 414 101 415 949 396 172 403 394 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 . . . 377 273 413 880
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 13,2 25,0 21,8 21,7 19,5 16,8 16,7 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 . . . 15,9 15,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 99 99 91 91 93 91 85 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 82 92
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 11 530 11 653 6 797 7 460 8 627 8 321 8 955 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 . . . 8 402 9 772
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 3,7 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,7

Kontakt