KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -2,6 -4,2 5,6 1,5 3,4 3,7 3,0 3,6 3,4 3,7 3,0 3,6 3,4 3,7 3,0 3,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,6 3,3 2,3 2,7 2,6 3,3 2,3 2,7 2,6 3,3 2,3 2,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,6 -3,8 -1,3 3,6 2,0 1,9 1,5 1,4 2,0 1,9 1,5 1,4 2,0 1,9 1,5 1,4 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 2,0 1,5 1,3 1,0 2,0 1,5 1,3 1,0 2,0 1,5 1,3
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,3 -2,9 1,5 3,4 27,3 29,6 27,4 28,7 27,3 29,6 27,4 28,7 27,3 29,6 27,4 28,7 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 13,8 15,8 17,8 18,7 13,8 15,8 17,8 18,7 13,8 15,8 17,8 18,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,4 41,2 15,4 23,0 20,9 28,5 28,2 30,4 20,9 28,5 28,2 30,4 20,9 28,5 28,2 30,4 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 36,6 39,3 41,8 41,3 36,6 39,3 41,8 41,3 36,6 39,3 41,8 41,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 51,8 59,1 51,4 58,0 79,2 83,7 84,2 89,0 79,2 83,7 84,2 89,0 79,2 83,7 84,2 89,0 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 95,9 97,1 100,6 104,0 95,9 97,1 100,6 104,0 95,9 97,1 100,6 104,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 66 619 71 258 75 463 78 730 69 891 72 632 75 148 77 500 69 891 72 632 75 148 77 500 69 891 72 632 75 148 77 500 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 53 956 56 396 57 946 59 654 53 956 56 396 57 946 59 654 53 956 56 396 57 946 59 654
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,3 6,8 9,3 10,6 8,5 10,3 12,0 13,8 8,5 10,3 12,0 13,8 8,5 10,3 12,0 13,8 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 5,1 6,2 6,8 7,9 5,1 6,2 6,8 7,9 5,1 6,2 6,8 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,4 4,9 2,4 7,3 14,2 15,1 13,1 14,6 14,2 15,1 13,1 14,6 14,2 15,1 13,1 14,6 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,3 14,4 13,5 14,5 13,3 14,4 13,5 14,5 13,3 14,4 13,5 14,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 69,7 -69,2 -22,1 4,6 38,1 26,6 33,7 26,4 38,1 26,6 33,7 26,4 38,1 26,6 33,7 26,4 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,4 23,2 22,5 15,1 23,4 23,2 22,5 15,1 23,4 23,2 22,5 15,1

Kontakt