KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 3 1 80 61 82 70 80 61 82 70 80 61 82 70 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 106 108 95 118 106 108 95 118 106 108 95 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 33 50 5 12 12 22 5 12 12 22 5 12 12 22 24 19 19 26 24 19 19 26 13 10 16 13 13 10 16 13 13 10 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 136 97 90 59 3 201 2 979 2 607 2 472 3 201 2 979 2 607 2 472 3 201 2 979 2 607 2 472 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 012 4 712 4 195 3 996 5 012 4 712 4 195 3 996 5 012 4 712 4 195 3 996
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 25 30 39 .. 1 964 1 512 770 .. 1 964 1 512 770 .. 1 964 1 512 770 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 877 2 553 1 592 .. 2 877 2 553 1 592 .. 2 877 2 553 1 592
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 15 15 .. 12 18 19 .. 12 18 19 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 36 .. 16 22 36 .. 16 22 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 106 40 45 .. 32 30 36 .. 32 30 36 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 37 36 44 .. 37 36 44 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 33 34 42 37 15 15 15 17 15 15 15 17 15 15 15 17 18 18 18 18 18 17 18 18 18 24 15 13 18 24 15 13 18 24 15 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 2 9 6 .. 2 9 6 .. 2 9 6 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 188 61 20 .. 188 61 20 .. 188 61 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 3 6 .. 5 38 89 38 72 38 89 38 72 38 89 38 72 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 120 169 87 113 120 169 87 113 120 169 87 113
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 75 33 57 .. 91 94 98 .. 91 94 98 .. 91 94 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 82 91 96 .. 82 91 96 .. 82 91 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 50 50 50 .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 49 49 50 .. 49 49 50 .. 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 71 68 68 67 71 68 68 67 71 68 68 67 84 86 86 81 84 86 86 81 73 77 40 87 73 77 40 87 73 77 40 87
Netto endring i antall boliger (antall) antall 11 33 .. .. 224 248 0 .. 224 248 0 .. 224 248 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 150 1 267 0 .. 1 150 1 267 0 .. 1 150 1 267 0 ..

Kontakt