KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 139 106 107 105 2 707 2 900 2 922 2 833 2 707 2 900 2 922 2 833 2 707 2 900 2 922 2 833 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 6 634 6 787 6 983 7 000 6 634 6 787 6 983 7 000 6 634 6 787 6 983 7 000
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 76 59 59 60 36 39 39 39 36 39 39 39 36 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 27 28 29 29 27 28 29 29 27 28 29 29
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 45 44 44 37 43 44 48 47 43 44 48 47 43 44 48 47 52 52 52 53 48 48 48 48 52 54 52 53 52 54 52 53 52 54 52 53
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 5 69 1 057 0 1 712 1 836 2 411 2 383 1 712 1 836 2 411 2 383 1 712 1 836 2 411 2 383 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 815 1 389 1 455 1 254 815 1 389 1 455 1 254 815 1 389 1 455 1 254
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 13 078 3 163 205 9 854 9 165 9 225 8 273 9 471 9 165 9 225 8 273 9 471 9 165 9 225 8 273 9 471 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 5 875 5 793 8 277 7 661 5 875 5 793 8 277 7 661 5 875 5 793 8 277 7 661
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 40 0 17 32 28 34 31 32 28 34 31 32 28 34 31 30 30 29 29 33 34 33 32 26 29 23 21 26 29 23 21 26 29 23 21
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 2 4 3 3 6 11 8 3 6 11 8 3 6 11 8 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 124 147 138 109 124 147 138 109 124 147 138 109
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 3,8 : 5,6 : 2,8 2,0 2,6 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,3 1,7 1,7 1,9 2,3 1,7 1,7 1,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 23,0 24,3 19,4 16,0 12,7 13,1 9,8 8,5 12,7 13,1 9,8 8,5 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 19,3 18,7 14,6 12,4 19,3 18,7 14,6 12,4 19,3 18,7 14,6 12,4

Kontakt