KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 28 732 32 932 75 949 52 509 10 106 11 420 13 229 12 709 10 106 11 420 13 229 12 709 10 106 11 420 13 229 12 709 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 241 7 862 8 968 9 072 7 241 7 862 8 968 9 072 7 241 7 862 8 968 9 072
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 10,0 10,1 7,1 9,2 5,1 5,9 5,7 5,9 5,1 5,9 5,7 5,9 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,4 5,4 5,1 4,6 5,4 5,4 5,1 4,6 5,4 5,4 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 10,3 10,1 8,4 9,6 5,5 6,5 6,2 6,6 5,5 6,5 6,2 6,6 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 5,5 5,6 5,4 5,0 5,5 5,6 5,4 5,0 5,5 5,6 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 11,6 11,8 12,1 9,9 5,5 5,7 5,8 5,9 5,5 5,7 5,8 5,9 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5 4,2 4,3 4,5 4,5 4,2 4,3 4,5 4,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 17 813 38 286 57 145 63 414 61 340 64 030 62 674 71 257 61 340 64 030 62 674 71 257 61 340 64 030 62 674 71 257 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 56 089 55 418 53 532 60 334 56 089 55 418 53 532 60 334 56 089 55 418 53 532 60 334
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 49 214 108 000 33 429 200 688 44 865 47 702 33 141 42 619 44 865 47 702 33 141 42 619 44 865 47 702 33 141 42 619 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 108 39 515 36 273 40 572 36 108 39 515 36 273 40 572 36 108 39 515 36 273 40 572
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 688 513 609 452 763 472 609 565 346 740 359 390 456 683 418 646 346 740 359 390 456 683 418 646 346 740 359 390 456 683 418 646 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 313 854 328 648 349 893 367 689 313 854 328 648 349 893 367 689 313 854 328 648 349 893 367 689
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 24,6 18,4 16,3 15,3 16,3 15,3 15,9 15,9 16,3 15,3 15,9 15,9 16,3 15,3 15,9 15,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 18,2 16,9 18,2 17,1 18,2 16,9 18,2 17,1 18,2 16,9 18,2 17,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 83 31 44 32 74 77 76 79 74 77 76 79 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 73 75 81 76 73 75 81 76 73 75 81 76

Kontakt