KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,7 81,5 63,3 77,8 77,7 77,7 75,8 77,2 77,7 77,7 75,8 77,2 77,7 77,7 75,8 77,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,8 84,5 86,0 86,9 84,8 84,5 86,0 86,9 84,8 84,5 86,0 86,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,5 93,8 88,2 87,9 89,2 88,9 88,4 88,8 89,2 88,9 88,4 88,8 89,2 88,9 88,4 88,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,4 93,3 93,4 92,5 92,4 93,3 93,4 92,5 92,4 93,3 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,4 100,0 104,3 92,5 96,1 95,7 96,0 95,8 96,1 95,7 96,0 95,8 96,1 95,7 96,0 95,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,3 97,4 97,8 97,4 97,3 97,4 97,8 97,4 97,3 97,4 97,8 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 94,3 94,6 94,7 94,4 94,3 94,6 94,7 94,4 94,3 94,6 94,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 52,0 51,4 51,0 50,9 52,0 51,4 51,0 50,9 52,0 51,4 51,0 50,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 4,4 4,3 3,9 3,5 5,4 5,3 5,2 5,0 5,4 5,3 5,2 5,0 5,4 5,3 5,2 5,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7 5,8 5,9 5,8 5,7 5,8 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 28,8 34,6 38,5 .. 32,8 32,1 32,4 .. 32,8 32,1 32,4 .. 32,8 32,1 32,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,6 36,6 37,8 .. 36,6 36,6 37,8 .. 36,6 36,6 37,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,3 1,3 1,5 2,0 3,7 3,8 2,9 3,1 3,7 3,8 2,9 3,1 3,7 3,8 2,9 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,7 4,4 3,5 3,6 4,7 4,4 3,5 3,6 4,7 4,4 3,5 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 68,0 75,0 84,0 106,0 61,0 65,0 68,0 75,0 61,0 65,0 68,0 75,0 61,0 65,0 68,0 75,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 56,0 60,0 62,0 67,0 56,0 60,0 62,0 67,0 56,0 60,0 62,0 67,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 53,3 84,6 78,9 100,0 85,3 84,4 85,2 81,3 85,3 84,4 85,2 81,3 85,3 84,4 85,2 81,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,6 82,0 85,6 86,8 81,6 82,0 85,6 86,8 81,6 82,0 85,6 86,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,0 8,4 8,2 7,6 7,5 7,6 7,6 7,8 7,5 7,6 7,6 7,8 7,5 7,6 7,6 7,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6 11,7 11,7 11,4 11,6 11,7 11,7 11,4 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 160 011 181 420 184 697 245 483 134 803 143 377 150 464 166 672 134 803 143 377 150 464 166 672 134 803 143 377 150 464 166 672 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 129 369 136 781 144 052 152 582 129 369 136 781 144 052 152 582 129 369 136 781 144 052 152 582
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 62,0 69,0 78,0 98,0 53,0 56,0 58,0 64,0 53,0 56,0 58,0 64,0 53,0 56,0 58,0 64,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 47,0 50,0 52,0 56,0 47,0 50,0 52,0 56,0 47,0 50,0 52,0 56,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.