KOSTRA nøkkeltall

Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halsa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 92 88 98 94 99 96 96 97 98 98 96 96 97 98 98 100 97 100 101 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr .. 4 647 4 647 4 647 4 837 .. 4 062 4 123 4 187 4 654 .. 3 349 3 429 3 568 3 749 .. 3 345 3 425 3 564 3 744 .. 3 211 3 260 3 471 3 700
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,09 0,09 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,64 0,78 0,70 0,75 0,65
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,0 99,4 99,6 99,5 99,2
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 30,0 30,0 35,0 35,0 .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 33,5 32,5 33,9 34,1 29,3

Kontakt