KOSTRA nøkkeltall

Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halsa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr .. 3 022 3 022 2 735 2 735 .. 3 050 3 065 3 136 3 267 .. 2 666 2 715 2 774 2 851 .. 2 668 2 717 2 777 2 855 .. 2 763 2 729 2 686 2 894
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 21,9 21,4 26,3 26,6 26,4 34,5 34,5 36,2 38,1 35,0 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 33,0 32,3 33,0 36,9 40,3
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 101 0 0 0 99 99 98 100 99 99 99 98 100 99 99 99 0 0 0 99 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 476,2 479,0 470,2 485,7 520,5 453,8 448,5 440,6 436,2 444,5 438,8 433,0 425,8 420,4 427,0 379,4 402,7 387,9 386,2 387,3

Kontakt