KOSTRA nøkkeltall

Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halsa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 62 63 67 63 63 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 791 5 895 6 130 6 126 5 908
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 40 39 43 40 40 31 33 35 36 35 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 48 48 51 54 54 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 55 53 54 60 60
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 436 553 5 183 3 823 617 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 366 1 754 1 525 2 036 2 504
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 91 241 116 983 138 387 122 774 119 274 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 621 9 319 11 400 10 429 10 862
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 0 0 22 24 23 17 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 34 28 29 17
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 11 12 7 3 6 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 55 59 42 48 55
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 3,1 : : 2,6 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,8 13,8 10,8 10,8 12,8 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4

Kontakt