4411_1034
4411_1034
kostra
2019-09-21T18:37:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Hægebostad, faktaark Kommunal vannforsyning Hægebostad

KOSTRA nøkkeltall

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hægebostad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 067 2 242 3 048 4 227 4 062 4 123 4 119 4 583 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 2 633 2 760 2 911 3 253
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,71 0,80 0,74 0,72
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 .. 100,0 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 100,0 99,8 99,8 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 14,9 .. 14,9 .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 31,9 29,2 32,6 32,8

Kontakt