KOSTRA nøkkeltall

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hægebostad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr .. 3 134 3 134 3 134 3 134 .. 3 049 3 046 2 985 3 074 .. 3 050 3 065 3 136 3 267 .. 2 666 2 715 2 774 2 851 .. 2 668 2 717 2 777 2 855 .. 2 660 2 653 2 649 2 759
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 17,0 17,2 19,8 15,1 16,9 36,4 40,3 39,4 38,5 35,8 34,5 34,5 36,2 38,1 35,0 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 35,2 36,1 35,1 37,1 38,0
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 0 0 0 98 99 0 0 0 99 99 98 100 99 99 99 98 100 99 99 99 0 0 0 96 97
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 464,1 455,3 458,6 428,2 491,3 476,2 479,0 470,2 485,7 520,5 453,8 448,5 440,6 436,2 444,5 438,8 433,0 425,8 420,4 427,0 519,8 524,4 513,8 500,2 497,8

Kontakt