KOSTRA nøkkeltall

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hægebostad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 28 27 32 32 1 660 1 744 1 847 1 854 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 3 685 3 767 3 790 3 744
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 16 16 19 19 31 33 35 36 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 57 59 50 50 57 58 56 56 52 52 52 53 48 48 48 48 60 58 57 52
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 128 0 11 5 640 2 019 3 109 3 584 3 596 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 2 204 1 088 822 2 342
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 3 080 6 000 8 200 9 107 11 686 12 483 13 028 11 808 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 10 179 16 547 15 170 14 578
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 20 0 0 .. 22 24 23 17 30 30 29 29 33 34 33 32 19 15 20 11
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 11 12 7 3 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 167 47 19 145
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,9 10,6 8,8 6,5 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,3 26,0 22,6 20,0

Kontakt