4393_1034
4393_1034
kostra
2019-09-18T13:32:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Hægebostad, faktaark Barnehager Hægebostad

KOSTRA nøkkeltall

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hægebostad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 62,7 57,8 58,0 68,1 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 76,4 77,6 77,0 78,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 80,0 80,8 78,7 85,7 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,2 89,8 89,8 90,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,8 93,8 92,2 97,2 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 98,1 97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,7 45,1 45,4 45,5
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,0 6,2 6,0 6,3 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 36,8 37,5 33,1 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,0 41,4 44,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 4,3 3,0 3,0 2,0 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,1 4,4 3,6 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 66 72 77 79 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 62 63 65 70
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 33,3 41,7 57,1 75,0 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 73,5 73,6 77,5 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 11,7 11,5 12,7 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 111 304 116 464 120 071 144 563 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 125 410 131 518 138 141 148 954
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 55 61 63 64 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 50 50 52 56
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.