KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland - Nordlánnda)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 99 96 96 93 98 99 98 97 99 98 99 98 97 99 98 99 97 98 115 98 96
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 2 380 2 380 3 871 3 890 4 137 4 130 4 344 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . .. 0,78 .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,74 0,62 0,60 0,61 0,69 0,77 0,54 0,56 0,37 0,43 0,53
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 100,0 .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 .. 57,7 60,9 35,3 40,6 .. 47,4 48,8 59,4 57,3 ..

Kontakt