KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 148 162 121 137 149 99 159 111 126 134 96 138 113 127 132 91 138 123 146 151 109 141
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,86 0,94 0,87 0,97 0,99 0,67 0,92 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 97,2 97,4 97,8 96,8 96,8 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 0 186 195 198 184 148 182 155 154 154 140 143 158 155 153 138 174 162 173 172 161 163
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 100 88 89 94 90 92 84 83 83 84 82 83 82 82 84 85 85 85 86 85 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 4 4 2 6 6 12 12 13 12 13 13 13 14 13 12 12 13 13 13 15
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 6 5 0 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 100 97 97 96 98 99 95 95 96 97 96 95 94 96 96 97 95 96 97 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . .. 0 6 6 9 3 1 5 5 4 3 3 4 4 4 3 2 3 1 2 2 2

Kontakt