KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 7,4 6,8 10,1 10,2 9,6 10,0 10,7 8,9 9,0 9,0 8,9 9,4 8,9 9,0 9,0 8,8 9,4 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 703 413 351 329 362 492 478 271 278 299 291 356 279 288 313 292 358 294 208 426 328 463
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 8,73 8,22 9,76 9,88 9,86 9,07 8,09 5,17 5,12 4,94 5,24 5,29 4,95 4,94 4,78 5,06 5,07 6,48 6,26 6,04 6,07 6,08
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 76 41 70 75 84 72 87 100 99 101 104 106 109 109 112 118 132 88 92 111 101 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 531 610 533 567 589 542 703 517 562 603 551 621 540 581 613 579 647 488 557 570 547 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 112 147 162 161 168 163 211 157 161 173 164 168 156 159 170 162 167 124 132 136 140 161
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 148 162 121 137 149 99 159 111 126 134 96 139 113 127 132 91 139 123 146 151 109 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt