KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 942 2 139 2 061 2 337 2 459 2 145 2 297 1 153 1 242 1 292 1 309 1 383 1 106 1 180 1 228 1 262 1 330 1 429 1 556 1 657 1 670 1 784
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 639 1 908 1 690 1 886 2 031 1 649 1 765 929 993 1 036 1 053 1 106 897 950 990 1 026 1 074 1 149 1 269 1 326 1 344 1 469
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 303 231 372 451 428 496 532 224 248 255 256 277 209 230 238 236 257 280 287 331 326 315
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 370 1 436 1 545 1 778 1 832 1 519 1 664 822 889 919 893 985 794 849 880 874 945 1 022 1 133 1 180 1 133 1 237
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 34 -118 62 96 65 103 102 57 71 65 65 80 56 69 65 64 79 94 84 106 83 67
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 336 1 554 1 483 1 681 1 767 1 416 1 563 765 818 853 829 905 738 780 815 809 867 928 1 048 1 074 1 050 1 170
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,70 0,00 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,75 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,66 0,75 0,67 0,80 0,85
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,19 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,30 0,28 0,32 0,31
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,51 0,00 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,40 0,45 0,39 0,48 0,54
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 2 0 79 70 81 62 66 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 173 197 183 132 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 8 4 428 335 393 267 123 9 745 9 041 8 137 7 295 5 445 11 145 9 312 8 183 7 444 5 676 659 549 691 689 292

Kontakt