KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 28 205 25 426 13 229 12 709 11 399 10 611 11 478 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 8 968 9 056 9 288 8 984 9 231
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,8 11,6 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,3 11,2 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 7,2 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 101 875 67 122 62 674 71 257 75 104 66 063 75 716 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 53 532 60 334 68 703 69 827 69 159
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 343 120 219 958 33 141 42 806 36 854 47 089 45 139 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 36 294 40 663 47 019 48 441 51 570
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 196 333 427 800 460 134 420 970 438 982 373 091 375 168 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 353 097 369 182 343 329 359 020 370 338
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 10,5 12,1 15,9 15,9 13,7 14,6 16,6 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 18,2 17,1 16,1 15,8 15,2
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 81 92 76 79 82 90 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 81 77 76 83 80
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 25 801 23 121 12 104 11 663 10 460 9 681 10 514 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 8 179 8 257 8 463 8 184 8 432
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 6,0 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,7

Kontakt