KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 9 5 4 4 164 161 130 144 156 96 85 89 86 82 96 85 89 86 82 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 224 175 180 138 119 224 175 180 138 119
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 17 13 25 33 .. 22 16 18 31 26 29 23 24 35 32 29 23 24 35 32 25 19 18 25 31 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 25 25 29 28 38 25 25 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 485 447 324 314 231 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 195 93 234 171 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 840 2 752 3 973 3 186 .. 2 840 2 752 3 973 3 186
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 19 19 19 .. 22 21 18 21 .. 15 14 38 21 .. 15 14 38 21 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 16 19 .. 16 16 16 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 37 29 48 .. 41 44 37 39 .. 36 34 45 40 .. 36 34 45 40 .. 35 29 35 39 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 44 37 38 41 .. 44 37 38 41
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 8 6 7 11 .. 19 16 17 16 18 18 28 20 22 21 18 28 20 22 21 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 19 22 22 21 14 19 22 22 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 3 2 .. 0 .. 53 38 69 66 .. 7 62 41 15 .. 7 62 41 15 .. 80 80 95 77 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 171 144 139 238 .. 171 144 139 238
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 29 48 23 40 47 68 80 83 109 14 68 80 83 109 14 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 129 122 64 98 82 129 122 64 98 82
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 91 91 94 100 .. 95 98 95 94 .. 73 97 96 97 .. 73 97 96 97 .. 96 98 97 93 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 90 79 96 94 .. 90 79 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 43 .. .. .. .. 47 48 49 47 .. 49 49 48 50 .. 49 49 48 50 .. 49 50 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 43 50 49 .. 48 43 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. .. .. .. 98 99 94 92 95 83 93 74 76 71 83 93 74 76 71 85 86 94 85 85 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 83 96 74 79 86 83 96 74 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 214 57 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. ..

Kontakt