KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 125 136 119 124 129 99 107 108 127 120 105 108 114 122 112 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,81 0,84 0,75 0,78 0,75 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,66 0,62 0,66 0,63 0,71 0,66
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 90,1 84,5 85,7 86,6 89,6 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 241 212 175 156 150 146 152 141 151 132 132 129 140 148 140 132 129 140 148 140 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 145 160 160 136 143 145 160 160 136 143
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 83 67 77 80 76 85 83 81 81 86 86 86 86 88 85 86 86 86 88 85 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 87 86 87 86 85 87 86 87 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 12 15 17 15 20 12 12 12 12 7 10 10 8 11 10 10 10 8 11 10 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 4 4 3 5 7 4 4 3 5 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 18 7 6 4 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 7 7 6 6 8 7 7 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 3 2 3 0 3 3 2 3 0 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 89 72 85 86 91 95 94 94 95 97 96 96 95 97 97 96 96 95 97 97 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 90 90 91 92 92 90 90 91 92 92
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 8 35 14 12 9 5 7 6 5 5 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 18 18 15 15 12 18 18 15 15 12

Kontakt