KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 9,1 9,0 9,4 8,6 8,7 8,9 8,9 7,4 7,6 7,5 7,8 7,8 7,9 7,9 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,3 8,8 9,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 53 53 67 128 257 266 283 303 226 247 255 297 229 207 285 283 242 258 271 278 246 259 279 288 157 167 217 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,36 4,41 4,70 4,84 4,64 4,44 4,62 4,46 4,72 4,81 4,80 4,82 5,77 5,74 5,84 5,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,50 4,51 4,51 5,18
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 74 76 56 59 68 69 78 71 94 96 103 105 60 71 77 79 86 94 100 99 93 101 109 109 99 132 169 126
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 515 625 587 569 474 522 519 578 483 502 522 551 470 478 482 528 482 515 517 562 481 525 540 581 541 608 574 563
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 207 191 199 131 154 152 161 162 163 165 178 138 146 149 157 144 152 157 161 143 150 156 159 166 164 180 156
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 125 136 119 124 99 107 108 127 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 103 116 114 114
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt