KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 276 281 276 262 6 026 6 300 6 192 6 267 4 157 4 220 4 190 4 184 9 864 10 032 10 449 10 472 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 7 687 7 775 7 780 7 616
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 15 15 14 15 16 16 16 21 22 22 22 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 19 19 19 20 57 57 57 56 62 64 66 68 60 61 60 62 52 52 52 53 48 48 48 48 44 43 44 45
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 203 2 760 2 839 1 033 1 290 1 607 1 534 1 421 1 627 1 625 1 816 1 988 1 353 1 605 1 197 1 663 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 949 1 688 1 500 1 348
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 31 203 0 6 538 6 001 6 443 6 271 9 197 10 447 10 013 10 503 8 483 13 027 13 467 13 778 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 9 551 12 382 10 887 10 579
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 47 35 44 47 31 30 30 31 21 17 16 21 28 21 19 15 30 30 29 29 33 34 33 32 30 27 31 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 12 6 8 3 187 135 127 113 53 39 37 25 119 134 157 109 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 507 325 325 381
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 1,0 1,1 0,6 1,1 0,9 1,0 1,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,3 12,2 10,3 8,8 15,0 14,7 12,1 10,4 18,4 17,6 14,5 12,9 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,1 17,0 15,4 14,0

Kontakt