KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 1 0 4 18 14 12 1 63 55 57 60 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 59 72 75 63
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 100 .. .. 28 11 23 38 25 26 14 17 24 19 19 26 24 19 19 26 17 11 9 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 126 179 126 116 615 530 485 482 2 012 2 176 1 813 1 836 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 2 724 2 592 2 668 2 555
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 38 91 48 .. 358 272 154 .. 1 347 1 268 530 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 1 533 1 374 990
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 20 .. 17 17 16 .. 16 15 26 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. 18 .. 29 24 38 .. 43 27 40 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 31 28 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 58 21 24 41 16 10 10 11 21 19 14 16 18 18 18 18 18 17 18 18 21 19 15 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 .. .. .. 6 7 2 .. 2 0 7 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 12 17 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 20 10 5 11 22 21 13 12 56 80 61 74 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 39 75 68 60
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 100 98 100 .. 100 91 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 97 94 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 45 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 56 65 62 43 62 60 67 91 84 86 86 81 84 86 86 81 77 48 67 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 33 19 .. .. 76 90 0 .. 248 269 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 491 738 0 ..

Kontakt