KOSTRA nøkkeltall

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gulen Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 39 958 42 904 45 117 47 656 51 018 34 358 35 871 37 623 41 531 40 089 37 828 39 274 40 895 44 056 43 363 37 828 39 274 40 895 44 056 43 363 41 318 44 086 45 551 48 163 52 809 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 30 200 31 972 33 967 35 992 38 433
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 501,1 532,1 527,1 533,0 539,7 414,4 402,5 412,9 437,6 407,2 460,8 467,2 478,3 485,7 462,7 460,8 467,2 478,3 485,7 462,7 516,4 511,7 523,2 527,9 562,8 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 364,4 365,6 382,6 382,9 397,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 39,9 39,2 38,5 39,6 43,9 32,5 32,2 32,5 31,9 31,6 34,5 34,3 34,2 34,7 35,1 34,5 34,3 34,2 34,7 35,1 34,1 35,3 34,7 36,0 36,7 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,0 33,8 34,1 34,7 35,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,8 71,0 76,4 80,1 77,1 77,2 79,8 77,7 77,7 78,8 75,8 76,6 75,5 74,9 79,7 75,8 76,6 75,5 74,9 79,7 74,5 74,6 75,7 74,9 73,3 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 73,3 73,7 74,8 75,4 75,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,79 0,90 0,86 0,85 0,77 0,55 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,59 0,59 0,60 0,52 0,57 0,59 0,59 0,60 0,52 0,58 0,57 0,58 0,59 0,67 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,55 0,59 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 37,8 35,9 36,7 38,4 38,7 36,4 36,2 34,3 30,8 28,1 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 39,2 39,2 38,3 37,7 34,7 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 36,6 39,5 38,7 37,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 26,6 26,0 27,9 28,8 37,5 38,8 39,2 39,9 23,1 45,3 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 39,3 39,3 39,1 21,5 35,1 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 37,6 37,9 37,6 39,9 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,8 13,7 12,0 11,3 10,6 16,2 9,1 17,5 16,4 15,0 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 17,0 18,1 16,9 16,0 15,9 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 13,3 13,7 13,3 12,7 12,5
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 68,8 68,8 74,2 69,2 73,3 84,5 82,9 86,8 87,0 100,0 89,3 90,3 91,3 94,5 93,5 89,3 90,3 91,3 94,5 93,5 88,7 90,4 92,5 91,6 90,5 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 84,6 86,9 92,9 92,5 92,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 815 2 835 2 803 3 328 3 409 3 083 3 174 3 383 3 460 4 402 3 005 3 128 3 245 3 644 4 086 3 005 3 128 3 245 3 644 4 086 3 448 3 686 3 739 3 965 4 143 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 059 3 207 3 333 3 683 3 923
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,26 0,24 0,30 0,31 0,33 0,40 0,72 0,38 0,43 0,55 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,43 0,41 0,42 0,48 0,43 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,39 0,38 0,39 0,43 0,43
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,64 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,00 0,00 0,00 0,62 0,38 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,58 0,79 0,74 0,84 0,83
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,2 5,1 4,9 4,1 5,2 5,6 5,7 5,8 5,7 5,7 5,8 6,1 6,1 6,2 6,0 5,8 6,1 6,1 6,2 6,0 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 11,8 11,9 12,5 12,2 13,6 13,7 13,8 15,0 13,5 16,2 16,5 16,5 16,8 16,9 16,2 16,5 16,5 16,8 16,9 18,4 18,1 18,9 19,5 19,3 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 12,8 12,7 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 11,1 11,1 11,2 12,2 11,2 11,1 11,5 11,6 12,7 12,3 11,1 11,5 11,6 12,7 12,3 12,6 13,0 13,2 13,1 13,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 10,8 10,7 11,1 11,1 11,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 37,4 44,6 29,2 62,9 65,6 36,6 40,0 38,4 46,4 47,7 41,9 40,8 40,1 45,7 52,6 41,9 40,8 40,1 45,7 52,6 47,3 47,3 46,4 45,8 48,1 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,4 39,6 43,7 45,6 47,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 103,2 92,9 150,0 83,3 105,0 94,8 86,5 85,8 103,5 92,8 92,3 94,5 95,3 90,3 92,6 92,3 94,5 95,3 90,3 92,6 86,4 90,5 87,9 90,8 86,4 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 98,0 93,7 91,5 97,9 101,7
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt