KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall . 1 0 .. .. 74 90 51 39 25 77 64 38 33 30 77 64 38 33 30 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 . 129 136 128 116 . 129 136 128 116
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall . 0 .. .. .. 17 21 19 16 15 6 17 18 14 16 6 17 18 14 16 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 . 40 48 64 75 . 40 48 64 75
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager . 96 .. .. .. 126 98 100 119 123 120 116 105 111 179 120 116 105 111 179 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 . 93 98 118 141 . 93 98 118 141
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall . 1 0 .. .. 23 38 36 16 10 13 24 6 26 39 13 24 6 26 39 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 . 59 74 77 59 . 59 74 77 59
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall . 16 8 9 49 2 187 1 685 1 195 541 458 2 084 1 151 1 053 925 961 2 084 1 151 1 053 925 961 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 . 3 147 2 369 2 744 3 099 . 3 147 2 369 2 744 3 099
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . 60 61 52 12 2 187 2 598 2 707 830 549 2 084 2 379 2 338 1 431 1 724 2 084 2 379 2 338 1 431 1 724 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 . 4 277 3 599 4 744 5 249 . 4 277 3 599 4 744 5 249
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager . 26 20 11 16 26 36 34 36 53 31 37 36 31 40 31 37 36 31 40 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 . 38 38 42 41 . 38 38 42 41
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager . 13 14 12 16 13 17 17 16 14 18 23 19 17 19 18 23 19 17 19 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 . 15 16 14 18 . 15 16 14 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . 38,2 14,5 14,8 8,2 18,2 20,4 21,0 14,0 33,5 15,5 18,4 14,9 24,3 18,7 15,5 18,4 14,9 24,3 18,7 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 . 19,0 18,9 17,3 18,3 . 19,0 18,9 17,3 18,3
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall . 1 1 0 .. 100 128 134 64 61 58 73 86 69 68 58 73 86 69 68 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 . 251 359 297 397 . 251 359 297 397
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall . 6 10 10 11 320 252 192 33 48 144 175 141 86 148 144 175 141 86 148 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 . 758 394 397 315 . 758 394 397 315

Kontakt