KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . 4 161 3 980 3 428 3 565 2 910 2 808 2 759 3 463 3 493 3 187 3 240 3 268 3 255 3 381 3 187 3 240 3 268 3 255 3 381 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 . 3 070 3 045 3 324 3 516 . 3 070 3 045 3 324 3 516
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . 49,5 44,8 44,3 40,5 30,5 28,8 31,1 32,5 31,3 35,1 35,8 36,8 35,5 37,7 35,1 35,8 36,8 35,5 37,7 39,0 40,0 40,8 41,5 43,6 39,0 39,8 40,7 41,1 43,2 . 36,5 37,4 37,6 37,7 . 36,5 37,4 37,6 37,7
Selvkostgrad (prosent) prosent . 100 93 .. 100 0 101 100 100 96 0 99 96 100 99 0 99 96 100 99 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 . 101 99 103 100 . 101 99 103 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . 0,0 0,0 0,0 0,0 478,1 487,6 441,0 471,2 529,8 442,4 450,4 454,6 506,0 506,8 442,4 450,4 454,6 506,0 506,8 440,6 436,2 441,9 471,2 450,3 425,8 420,4 423,8 448,6 430,5 . 398,3 401,4 440,1 426,4 . 398,3 401,4 440,1 426,4

Kontakt