KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . 15 117 12 923 12 820 20 290 9 025 9 633 11 088 11 432 13 942 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . 8 703 8 457 7 937 8 386 . 8 703 8 457 7 937 8 386
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . 5,3 7,6 7,4 5,5 5,4 5,3 5,5 6,1 6,3 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . 3,8 4,0 4,3 4,2 . 3,8 4,0 4,3 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . 6,2 8,0 8,9 6,2 5,8 5,9 6,0 5,7 6,3 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . 4,2 4,4 4,7 4,6 . 4,2 4,4 4,7 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . 5,9 4,9 5,9 .. 4,8 4,9 5,1 4,4 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . 3,7 3,7 3,8 .. . 3,7 3,7 3,8 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . 32 814 35 475 36 857 53 644 54 367 59 265 58 550 65 143 92 817 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . 49 206 51 941 50 798 56 748 . 49 206 51 941 50 798 56 748
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . 22 059 27 071 29 944 27 600 45 994 51 272 44 256 47 748 42 663 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . 43 495 41 831 44 135 47 128 . 43 495 41 831 44 135 47 128
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . 366 105 334 563 295 588 507 250 409 174 454 890 416 357 408 306 437 960 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . 456 215 444 611 414 389 435 591 . 456 215 444 611 414 389 435 591
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . 16,4 14,9 12,4 12,3 19,4 18,9 18,2 16,4 15,0 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . 18,1 18,0 19,1 17,3 . 18,1 18,0 19,1 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . 84 50 74 75 77 82 83 86 90 76 79 82 90 89 76 79 82 90 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . 89 85 86 85 . 89 85 86 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . 13 831 11 803 11 975 19 123 8 275 8 802 10 110 10 385 12 684 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . 7 845 7 611 7 137 7 523 . 7 845 7 611 7 137 7 523
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . .. .. .. 6,5 .. .. .. .. 4,1 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . .. .. .. 3,5 . .. .. .. 3,5

Kontakt