KOSTRA nøkkeltall

Grane - 1825 (Nordland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grane Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 136,8 0,0 104,5 47,5 19,0 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 26,2 27,4 24,4 24,3 66,8 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 154,0 99,6 38,0 219,2 206,5 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 117,7 119,0 113,1 120,2 175,5 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,9 0,0 2,3 2,4 2,4 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 7,3 6,9 6,6 6,4 3,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,9 8,5 9,8 12,0 8,9 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,4 7,5 7,7 7,2 8,5 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 89,5 : : 81,3 73,3 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 75,3 76,6 77,8 78,4 68,5 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 76,2 84,6 : : 68,8 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 71,8 73,2 72,8 72,5 65,1 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 12,9 11,8 12,6 14,8 13,6 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 18,6 18,4 17,3 17,0 12,0 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,8 43,3 45,1 42,2 45,6 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 42,1 42,3 42,6 42,4 42,9 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,2 24,0 23,9 24,3 23,2 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,2 20,9 20,7 20,2 20,7 21,7 21,1 21,4 21,7 21,6 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 22,1 21,9 21,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 148 930,6 161 964,1 160 075,1 175 640,2 183 101,8 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 846,1 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 846,1 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 157 992,2 97 158,1 99 246,8 105 168,7 109 071,2 170 540,8 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 511,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt